کلیدواژه‌ها = تخصیص آب
تعداد مقالات: 2
1. سیستم هوشمند تخصیص منابع آب برای کاهش تأثیرات کمبود آب در مخزن (مطالعۀ موردی: سد مخزنی بوکان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 343-355

پریسا یوسفی؛ مجید منتصری؛ وحید رضاوردی نژاد