دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تجزیه و تحلیل خطر سیل‌گیری با استفاده از روش‌ یادگیری ماشین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.346677.1667

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توما ویته


ارزیابی معیارهای مؤثر بر خطر سیل‌خیزی مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه‌ای و GIS در حوضه وازرود استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.353903.1708

کریم سلیمانی؛ بهروز محسنی


تأثیر احداث سد بر شاخص‌های هیدرولوژیکی سد شمیل و نیان استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.354193.1709

محمد کاظمی؛ مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سودابه قره محمودلی؛ عاطفه جعفرپور؛ فریبرز محمدی


مقایسه و کاربرد مدل‌های جنگل تصادفی، چاید و زمین‌آمار در پیش‌بینی هدایت‌هیدرولیکی اشباع خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.355562.1715

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی؛ معصومه میر


بررسی تغییرات تراز سفره آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم فیلتر ذره مبتنی بر جذب داده ماهواره‌ای (محدوده خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.355554.1714

امید حاجی سمیعی؛ مهدی ملازاده؛ محمد اکبری


معرفی یک روش کاربردی در تدقیق سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی در جداول تامین و مصرف فیزیکی حسابداری آب در مقیاس شبکه آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.356411.1717

فرهاد بهزادی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


تحلیل توزیع مکانی آب معادل برف در حوضه‌های آذربایجانغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.353231.1706

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


جایگاه آب در باغ سازی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.356553.1718

خسرو عسگریان؛ رضا شعبانی؛ سینا فروزش