دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اولویت بندی پتانسیل خطر سیل‌خیزی حوزه آبخیز تالار در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22059/ije.2021.324244.1509

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ سپیده عبدلی؛ عارف صابری


2. بررسی و مقایسه پایگاه‌ داده نقشه‌های کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22059/ije.2021.324719.1514

فاطمه کردی؛ حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ لیلا قاسمی؛ مسعود تجریشی


3. تعیین آستانه‏های بهره‌برداری پایدار از اکوسیستمهای مرتعی با تلفیق تکنیکهای سنجش از دوری و شاخصهای هواشناسی ( مطالعه موردی حوضه‌ی آبریز رودخانه کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22059/ije.2021.317692.1461

علیرضا شکوهی؛ مریم پاشازاده؛ ارش ملکیان؛ سیما رحیمی؛ عباس کاویانی


4. برآورد آب مصرفی بخش کشاورزی کشور ایران و ارزیابی نتایج بدست آمده از سامانه WaPOR با داده های زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

10.22059/ije.2021.324474.1512

فاطمه کردی؛ حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ لیلا قاسمی


5. شناسایی مناطق سیل‌زده با محاسبات آماری سری زمانی بر پایه تلفیق داده های راداری و اپتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22059/ije.2021.322145.1495

پریسا دودانگه؛ حمید عبادی؛ عباس کیانی


6. تحلیل راهبردهای مدیریت منابع آب به روش TOPSIS بر مبنای ردپای آب محصولات کشاورزی در حوضه دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/ije.2021.323231.1502

ماندانا چاآخوری؛ نرگس ظهرابی؛ حسین فتحیان


7. طبقه بندی کاربری اراضی تالاب انزلی با استفاده از تلفیق تصاویر راداری سنتینل 1 و آلوس پالسار 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/ije.2021.320301.1478

سارا عطارچی؛ مهسا قیساری؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی پناه


8. بررسی متغیرهای موثر در برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت سیلاب ها در سکونتگاه های انسانی (مورد مطالعه: حوضه آبریز سد لتیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/ije.2021.319961.1475

احمد نوحه گر؛ علی علوی نائینی؛ اسماعیل صالحی


9. بررسی بانک بذر رسوبات آبرفتی و مقایسه آن با پوشش گیاهی حاشیه‌ رودخانه بشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22059/ije.2021.325245.1516

محسن فرزین؛ وحید کریمیان؛ اسفندیار جهانتاب


10. مدیریت توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکردی ترکیبی به سامانه‌های اطلاعات مکانی، الگوریتم کلونی مورچگان و مسأله فروشندۀ دوره گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328600.1535

اردلان عبداله زاده؛ علیرضا وفائی نژاد


11. ارزیابی مدل بیان ژن در پیش‌بینی مکانی شوری آب زیرزمینی و مقایسه آن با مدل‌های زمین‌آماری (مطالعه موردی: دشت مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.326486.1521

سعیده حسین آبادی؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


12. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در مخزن سد سیمره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328294.1530

محمدحسین جهانگیر؛ ضحی مشیدی


13. 1پایش خشکسالی در استان تهران با استفاده از دادههای ماهواره TRMM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.329001.1540

وحید نجفی؛ آزاده اربابی سبزواری


14. پتانسیل یابی چشمه های آب معدنی با استفاده از مدل‎های آماری (مطالعه موردی حوضه وازرود مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22059/ije.2021.328803.1537

کریم سلیمانی