دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آثار زیست محیطی و اقتصادی استفاده از پساب در بخش کشاورزی جنوب شهر تهران با کمک مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.341730.1629

سیده سمانه عباس میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل پور؛ حامد نجفی علمدارلو


پهنه‌بندی کیفی آب زیرزمینی دشت بیجار - دیواندره در استان کردستان از نظر رسوب‌گذاری و خورندگی با استفاده از GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.342328.1635

هوشنگ قمرنیا؛ سیده سمیه عنایتی حسینی؛ میثم پالاش


تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت دامغان با استفاده از زمین آمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.335442.1587

فاطمه شکریان؛ بهناز مستوفی پور؛ منصوره کارگر؛ لیلا غلامی


ارزیابی عملکرد شبکه جمع آوری رواناب های شهری مناطق نیمه خشک تحت تاثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.345568.1661

یزدان یاراحمدی؛ رضا قضاوی؛ هدی قاسمیه


ریزمقیاس‌نمایی متغیرهای بارش و دما با استفاده از مدل CanESM2 تحت سناریوهای RCP (مطالعه موردی: رودخانه هررود لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.346258.1664

بابک شاهی نژاد؛ علی کاکاوند؛ حجت اله یونسی؛ حسین یوسفی


مدل سازی ردپای آب گندم با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.346879.1670

فاطمه بادروج؛ ام البنین بذر افشان


تجزیه و تحلیل خطر سیل‌گیری با استفاده از روش‌ یادگیری ماشین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22059/ije.2022.346677.1667

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توما ویته