Author = Azizabadi Farahani, Masude
Drought Modeling and Management Using SPIand RDI Indexes (Case study: Markazi provin

Volume 2, Issue 3, September 2015, Pages 337-344

10.22059/ije.2015.57302

Hossein Yousefi; Ahmad Nohegar; Zahra Khosravi; Masude Azizabadi Farahani