نویسنده = محسن ذبیحی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل الگوی وقوع ماه‏های پرباران و کم‏باران در استان گلستان با استفاده از روش آنالیز توانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 429-443

رئوف مصطفی‌زاده؛ مهدی وفاخواه؛ محسن ذبیحی


2. ارزیابی کارایی روش دیسکین به‌منظور استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای در آبخیز جعفرآباد، استان گلستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-150

رئوف مصطفی‌زاده؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ محسن ذبیحی


3. تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدل‎های انتروپی شانون و جنگل تصادفی در دشت بجنورد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 221-232

محسن ذبیحی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مرتضی بهزادفر