نویسنده = �������������� �������������� ����������
برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاهان زراعی به کمک الگوریتم‌های بیلان انرژی در دشت قزوین

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 1103-1117

10.22059/ije.2018.254793.855

بهاره بهمن‌آبادی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ رستا نظری


واسنجی ضریب پریستلی تیلور در برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: مخزن سد مهاباد)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 803-815

10.22059/ije.2017.62628

آناهیتا قبادی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ سید مصطفی خضری