نویسنده = �������������� ����������������
نقش جنس سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضۀ آبریز سد شیرین‌دره

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1025-1044

10.22059/ije.2022.330188.1546

مریم تاج بخشیان؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سیدرضا موسوی حرمی


تأثیر مداخلات انسانی در حریم و بستر رودخانۀ فاروب رومان و ویژگی‌های سیل آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 369-379

10.22059/ije.2021.309921.1383

فهیمه خواجوئی؛ سعید رضا خداشناس؛ ابوالفضل مساعدی