نویسنده = ������������ ��������
پهنه ‏بندی تأثیر بارش ‏های فصلی بر عملکرد دیم در شرق دریاچۀ ارومیه با روش وارد و K- Means

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 489-498

10.22059/ije.2017.61484

پروا محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی