نویسنده = فاطمه کردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسۀ روشهای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-136

مصطفی جوادیان؛ فاطمه کردی؛ مسعود تجریشی


2. طبقه‌بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینۀ منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده‌های لندست 8

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1267-1283

فاطمه کردی؛ سعید حمزه؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی‌پناه