نویسنده = ������������������ ������������������
پهنه‏ بندی پارامترهای کیفی در رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای به‌منظور پرورش آبزیان

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 1085-1097

10.22059/ije.2020.288768.1206

رضا ساسان آقابابا؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ حمید کاردان مقدم