نویسنده = ������������ ��������
مروری بر کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های نمک زدایی از آب دریا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 249-282

10.22059/ije.2021.312117.1398

احمد فدایی؛ یونس نوراللهی؛ فاطمه راضی آستارایی