کلیدواژه‌ها = سرعت و انرژی جنبشی باران
طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 229-239

10.22059/ije.2018.239387.695

سهیلا آقابیگی امین؛ محمود عرب‌خدری