کلیدواژه‌ها = پهنه‏بندی فرسایش خاک
برآورد مکانی فرسایش خاک کشور ایران با استفاده از مدل RUSLE

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 551-569

10.22059/ije.2018.239777.706

شاهین محمدی؛ حمیدرضا کریم‌زاده؛ میثم علیزاده