دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش بینی جریان ورودی به سد کرخه با استفاده از مدل ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22059/ije.2023.369183.1777

محمد عزیزی پور