نویسنده = فرخ اسدزاده
پیش‌بینی جریان روزانه در حوضۀ آبریز رودخانۀ تلوار با مدل‌های هوشمند

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-213

10.22059/ije.2018.223015.386

مطلّب بایزیدی؛ فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی


کاربرد شاخص DWQI برای ارزیابی جامع کیفیت آب در آبخوان اردبیل

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 421-436

10.22059/ije.2017.61479

زهرا شیخی آلمان آباد؛ فرخ اسدزاده؛ حسین پیرخراطی