نویسنده = محمود عرب‌خدری
طراحی و ساخت شبیه ساز باران قابل حمل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 229-239

10.22059/ije.2018.239387.695

سهیلا آقابیگی امین؛ محمود عرب‌خدری


تأثیر ذرات رسوبی در حمل عناصر سنگین در بازۀ میانی رودخانۀ دز

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1165-1174

10.22059/ije.2017.233850.609

محمود عرب خدری؛ فریدون سلیمانی؛ سعید نبی‏ پی لشکریان؛ فریدون سلطانی


آستانه‏ های اثرگذاری شدت بارندگی و شیب بر فرایند فرسایش در دیم ‏زارهای منطقۀ کلالۀ استان گلستان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 293-301

10.22059/ije.2016.60020

رامیار علی‌رمایی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محمود عرب‌خدری