نویسنده = ������������ ��������
روش های مهندسی زیستی خاک استفاده شده در مدیریت آب و تثبیت شیب های تند

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 149-162

10.22059/ije.2017.60897

لیلا غلامی؛ نبیه کریمی؛ عطااله کاویان