نویسنده = �������� �������� ��������
تلفیق روش FSM و تحلیل مورفومتری در رتبه بندی زیرحوضه ها با استفاده از تکنیکهای RS و GIS مطالعه موردی حوضه اوزرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 247-257

10.22059/ije.2017.60907

سیدمحمد موسوی؛ خلیل غلام نیا؛ محمدرضا ممشلی؛ شهرام روستایی