نویسنده = ������������������ ������
امکان‏سنجی پایش سیلاب با استفاده از دستگاه تیکه‏نگاری صوتی رودخانه‏ای و تعیین دقت اندازه‏گیری، حداقل و حداکثر برد اندازه‏گیری

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 585-592

10.22059/ije.2019.280907.1104

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ حمید کاردان مقدم؛ مهدی عباسی؛ کمال محتشم