نویسنده = ������������ ��������
تأثیر اقلیم بر میزان مصرف انرژی در بخش گرمایش و سرمایش ساختمان

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 691-703

10.22059/ije.2023.350637.1694

سعید گلکار؛ حسین یوسفی؛ محمد صالحی؛ امیرحسین فتحی؛ خاطره آزادی