کلیدواژه‌ها = شبکۀ عصبی مصنوعی
تحلیل توزیع مکانی آب معادل برف در حوضه‌های آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-91

10.22059/ije.2023.353231.1706

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی


ارزیابی دو مدل تلفیقی هیدرولوژیکی- جعبه‏ سیاه برای پیش‌بینی سیلاب در حوضۀ آبریز هلیل‌رود

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 397-409

10.22059/ije.2021.314315.1430

الهه فرودی صفات؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی کرمانی


برآورد ضریب رواناب رگبار با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کسیلیان)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 499-512

10.22059/ije.2021.319659.1476

حسین پوراسدالله؛ مهدی وفاخواه؛ بهارک معتمد وزیری؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین اسلامی


تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان محبوس با استفاده از مدل فازی سوگنو

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 1079-1089

10.22059/ije.2018.250364.812

حامد محمودی حاجیلاری؛ عطا الله ندیری؛ طاهره آذری؛ سینا صادق‌فام؛ هادی محمودی حاجیلاری


کاربرد مدل‏ های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه‏ سازی بارش‌ـ رواناب رودخانۀ خیاوچای

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 627-639

10.22059/ije.2017.61501

محمد رضا نیک پور؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ عارف محمدی


مقایسۀ توابع یادگیری شبکۀ عصبی در مدل‏سازی رواناب

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 659-667

10.22059/ije.2016.60374

محمد جواد زینلی؛ سید رضا هاشمی