کلیدواژه‌ها = پرند
بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در دو گونۀ مرتعی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-352

10.22059/ije.2022.340160.1617

سیدمحمد تاجبخش؛ مهدیه علی آبادی؛ شعله قلاسی مود؛ مسلم رستم پور


تأثیر سطح تاج‌پوشش الدروک و پرند در تولید جریان ساقه‌ای در مناطق خشک

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-142

10.22059/ije.2014.53549

سعید یوسفی؛ سید حمید متین‌خواه؛ فرزاد روحانی؛ محسن نائل