کلیدواژه‌ها = ضریب کارایی مدل نش‌ـ ‏ساتکلیف
تعداد مقالات: 1