دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

توسعه مدل هیبریدی غیرخطی برای پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی مخازن سدها براساس پارامترهای هیدروکلیما و پوشش گیاهی حوضه (مطالعه موردی: سد دز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.373165.1797

پوریا ظهیرپور؛ سامان جوادی؛ فریماه سادات جمالی؛ علی محمدی


بررسی و ارزیابی سطح کیفیت پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب تصفیه شدة فاضلاب جزیره کیش در جهت آبیاری فضای سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.370158.1785

محمود بهروزی؛ احمد نوحه گر؛ پانیسا حسن زاده


بکارگیری صفحات آبدوست پلانت بک در خاک و نقش آن بر رشد و میزان مصرف آب نهال تاغ در منطقه بیابانی کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.368377.1773

شهرام بانج شفیعی؛ حسین بتولی؛ یاسر قاسمی آریان؛ علی اشرف جعفری


بررسی کارایی مدل حداکثر آنتروپی در پتانسیل‌سنجی مناطق مستعد به خشکسالی هیدرولوژیک منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.366730.1766

مینا اقتدارنژاد؛ حسین ملکی نژاد؛ الهام رفیعی ساردوئی


پتانسیل یابی چشمه‌های آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب جدید شبکه عصبی کانولوشنی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی نهنگ (WOA)و کلونی زنبور عسل (ABC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.374112.1806

ستوده دادخواه بخشایش؛ امین رضا نشاط؛ امید طیاری


بررسی تأثیر خشکسالی بر میزان تولید رسوب برآوردی به روش منحنی‌سنجه رسوب (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری چمریز، رودخانه کر، حوضه آبخیز سد درودزن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.373390.1798

عباس راهدان؛ صمد محسنی هفت چشمه؛ حسین یوسفی سهزابی


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی و شاخص‌های هیدرواقلیمی بر تولید رسوب در حوزه آبخیز سد استقلال میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.375543.1815

علیرضا جلالی فرد؛ ام البنین بذر افشان؛ نوازاله مرادی؛ زهره پاکدامن؛ مرضیه شکاری


ارزیابی عملکرد توسعه مدل بهره‌برداری سامانه کنترل خودکار تناسبی-انتگرالی در توزیع با هدف بهبود کفایت و پایداری توزیع آب سطحی: مطالعه موردی شبکه آبیاری آبشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/ije.2024.373548.1800

سید محمد احمدی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ جابر سلطانی؛ مریم وراوی پور