نویسنده = صدیقه محمدی
ارزیابی مخاطرۀ سیل با کاربرد GIS و RS در جنوب استان کرمان (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز هامون- جازموریان)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 33-47

10.22059/ije.2023.354747.1712

سیدمحمد حسینی؛ صدیقه محمدی؛ رضا حسن زاده؛ مهدی هنرمند