کلیدواژه‌ها = دریاچۀ ارومیه
تعداد مقالات: 6
4. قاعده لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچۀ ارومیه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 331-341

رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی صالحی؛ حسین جوادی


5. بررسی دقت مدل‏ های ANFIS، SVM و GP در مدل‏ سازی مقادیر دبی جریان رودخانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 347-361

محمد ناظری تهرودی؛ سید رضا هاشمی؛ فرشاد احمدی؛ زهرا ناظری تهرودی


6. بررسی روند تغییرات کیفی و سطح ایستابی آب‏های زیرزمینی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 395-404

سعید مهری؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا جوادزاده