کلیدواژه‌ها = IHACRES
تعداد مقالات: 6
3. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و پیش‌بینی رواناب حوضۀ رودخانۀ نکا طی دوره‌های آتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 291-302

10.22059/ije.2020.287020.1190

علی باب الحکمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی


6. بررسی و ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرو‌اقلیمی حوضۀ سد اکباتان (استان همدان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 181-194

10.22059/ije.2016.59656

هادی نظری پویا؛ پرویز کردوانی؛ عبدالرضا فرجی راد