نویسنده = رئوف مصطفی‌زاده
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی هیدروگراف سیل و تحلیل ارتباط آن با سنجه‌های سیمای سرزمین در حوضۀ آبخیز عموقین، استان اردبیل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 357-372

شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اردوان قربانی؛ سجاد میرزایی


2. ارزیابی چند‌معیارۀ تغییرات مکانی شاخص فقر آب در تعدادی از حوضه ‏های آبخیز استان اردبیل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 997-1009

رقیه آسیابی هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری


3. ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص سلامت هیدرولوژیک رودخانه در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 379-393

سعید خروشی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ مجید رئوف


4. تحلیل الگوی وقوع ماه‏های پرباران و کم‏باران در استان گلستان با استفاده از روش آنالیز توانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 429-443

رئوف مصطفی‌زاده؛ مهدی وفاخواه؛ محسن ذبیحی


5. ارزیابی کارایی روش دیسکین به‌منظور استخراج هیدروگراف واحد لحظه‌ای در آبخیز جعفرآباد، استان گلستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-150

رئوف مصطفی‌زاده؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ محسن ذبیحی