کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 10
2. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف شرب با استفاده از مدل استنتاج فازی (مطالعۀ موردی: دشت مرودشت)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 663-673

محمدحسین جهانگیر؛ پارسا حقیقی؛ سیدجواد ساداتی نژاد


3. ارزیابی کارکرد تغییرپذیری اقلیم و تغییر کاربری اراضی در تغییرات کیفیت آب رودخانۀ هراز (استان مازندران)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1151-1163

عبدالله پیرنیا؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علی اصغر بسالت پور


4. استفاده از شبکۀ عصبی‌ـ فازی تطبیق‌پذیر (ANFIS) به‌منظور پیش‌بینی کیفیت آب زیر‌زمینی در غرب استان فارس طی سال‌های 1383 تا 1393

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 547-559

مرضیه مکرم؛ محمد جعفر مکرم؛ عبدالرسول زارعی؛ بهروز صفری نژادیان


5. اثر عوامل هیدروژئومورفولوژی بر تغییرات کیفیت آب رودخانۀ سیمینه‌رود در ایستگاه‌های مختلف مطالعاتی طی سال‌های 1382-1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 395-405

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ میر اسدالله حجازی؛ سعید خضری؛ آفاق کاظمی


6. پراکنش و پایش کیفی آب قنوات شرق تهران به‌منظور مدیریت منابع آب

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-52

یاسمن جعفری اول؛ ناصر عبادتی؛ حسین یوسفی؛ بهرنگ کلانتری؛ محمد میرزایی


7. ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضۀ آبخیز هیو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-149

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


10. عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مؤلفه‌های کیفی آب رودخانۀ زرد در استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 59-68

مریم موسویان؛ علی حقی زاده؛ سمیه دهداری؛ زینب حزباوی