نویسنده = سارا عطارچی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینۀ منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده‌های لندست 8

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1267-1283

فاطمه کردی؛ سعید حمزه؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی‌پناه