اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1820
تعداد پذیرش 646
تعداد عدم پذیرش 1042

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 689
تعداد مشاهده مقاله 625734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 403789
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 35 %