نویسنده = ������������ ��������
پهنه‌بندی حساسیت سیل در حوضۀ آبریز سنقر در استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 873-889

10.22059/ije.2020.305793.1350

محمد مهدی حسین زاده؛ رؤیا پناهی؛ توران تربند


پهنه‌بندی مخاطرۀ سیلاب به منظور تعیین حریم رودخانه‏ها

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 553-567

10.22059/ije.2019.276389.1056

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی