نویسنده = ������������ ����������
اثر قیمت‌گذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آن (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 195-207

10.22059/ije.2020.294359.1256

ارسلان بی نیاز؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی