نویسنده = ������������ ����������
پهنه‌بندی حساسیت سیل در حوضۀ آبریز سنقر در استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 873-889

10.22059/ije.2020.305793.1350

محمد مهدی حسین زاده؛ رؤیا پناهی؛ توران تربند