کلیدواژه‌ها = شاخص بارش استاندارد
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تئوری RUN در تحلیل شدت، مدت و دورۀ بازگشت خشکسالی (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 471-481

10.22059/ije.2018.234602.621

امیرحسین پارسامهر؛ محمدحسین مبین؛ زهرا خسروانی