کلیدواژه‌ها = آمارۀ نرمال استاندارد
تعیین اثر پیش ‏پردازش داده بر عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی به‏منظور پیش‏ بینی بارش ماهانه در شهرستان آباده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 29-37

10.22059/ije.2017.60880

مهدی بهرامی؛ محمدجواد امیری؛ فاطمه رضایی مهارلویی؛ کرامت الله غفاری