موضوعات = مدیریت منابع آب در اکوسیستم های طبیعی
جدا‏سازی اثرات تغییر‌پذیری اقلیمی و فعالیت‏‏های انسانی بر رواناب حوضۀ آبخیز بختگان

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 445-454

10.22059/ije.2015.58070

حمیدرضا قره‌چایی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ آزاده احمدی


تأثیر عوامل اقلیمی و زمین‏ شناسی بر کمّیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مه‏ ولات

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 325-336

10.22059/ije.2015.57301

هانیه نجف زاده؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی گلکاریان


مدیریت و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص‏های SPI و RDI (مطالعۀ موردی: استان مرکزی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 337-344

10.22059/ije.2015.57302

حسین یوسفی؛ احمد نوحه گر؛ زهرا خسروی؛ مسعوده عزیز آبادی فراهانی


ارزیابی پایداری تغییرات کیفیت شیمیایی آب سطحی در رودخانۀ گرگانرود

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 129-140

10.22059/ije.2015.56143

حامد روحانی؛ الناز زکی؛ مجتبی کاشانی؛ ابولحسن فتح آبادی


بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-173

10.22059/ije.2015.56146

محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی


ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعات و LNRF

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-116

10.22059/ije.2015.55132

کاظم صابر چناری؛ حسین سلمانی؛ مجتبی محمدی


پیش بینی دبی جریان رودخانه با استفاده از داده کاوی و سری زمانی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 167-179

10.22059/ije.2014.54219

سید مرتضی سیدیان؛ مریم سلیمانی؛ مجتبی کاشانی


بررسی ایزوترم های تعادلی زئولیت و پرلیت در جذب نمک سدیم کلراید از محلول آبی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 223-232

10.22059/ije.2014.54227

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ پوریا بی‌پروا


بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب‌سنجی دزفول

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 69-81

10.22059/ije.2014.53544

ناصر عبادتی؛ محمد هوشمندزاده


اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 99-110

10.22059/ije.2014.53546

صالح یوسفی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالرسول تلوری؛ مهدی وفاخواه