بررسی دلایل و راهکارهای مدیریتی در احیای رودخانه با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (مطالعة موردی: رودخانۀ گاماسیاب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اساسی­ترین مشکلات کنونی کشور و حتی جهان، مسئلة­ کمبود آب، خشک شدن رودخانه­ها، تالاب­ها، دریاچه­ها و عوارض جانبی آن است. در این راستا تحقیق و بررسی دربارة دلایل این وضعیت و آثار و تبعات آن ضروری است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از ماتریس SWOT دلایل خشک شدن رودخانة گاماسیاب بررسی شود. برای این کار با تنظیم و تکمیل پرسشنامه، دلایل بحران رودخانة­ گاماسیاب امتیازدهی شد. سپس براساس امتیاز­های وزن­دار اعطایی توسط متخصصان، مهم‌ترین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت­ها و تهدید­ها مشخص شد. بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد که مجموع امتیاز وزن­دار قوت‌ها و ضعف‌ها (02/3) از مقدار میانگین بیشتر است که نشان می‌دهد در مدیریت این رودخانه نسبت به عوامل داخلی واکنش مناسبی رخ داده و از قوت‌ها در مقابل ضعف‌ها به‌خوبی استفاده شده است. همچنین بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا محیطی نشان داد که مجموع امتیاز وزن­دار فرصت­ها و تهدیدها (54/2) از مقدار میانگین کمتر است که نشان می‌دهد شرکت­ها و افراد مسئول در مدیریت رودخانة گاماسیاب نسبت به عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نداده‌اند و دچار ضعف‌اند و از فرصت­های موجود به‌خوبی استفاده نشده و در مقابله با تهدیدها به‌خوبی عمل نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The causes and management strategies for restoring rivers by using SWOT analysis (Case study: Gamasyab river)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jahangir 1
  • Keyvan Soltani 2
1 Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
2 M.Sc. Student of Nature Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran.
چکیده [English]

One of the most basic issues that currently the country and even the world is faced with the problem of lack of water and drying up of rivers, wetlands, lakes and etc. In this context, investigated for the reasons and the effects and consequences is essential. In this study, we have tried to use the SWOT matrix for drying river Gamasyab be examined. In this regard, using the rating scale to the fundamental causes of the crisis was Gamasyab River based on weighted scores given by experts to be the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats found. Investigation showed that the total internal factors evaluation matrix weighted rating strengths and weaknesses (3.02) from the mean value, which indicates that more companies and individuals in the management of the river and respond appropriately to internal factors of points it has used force against weaknesses. Also check matrix of external factors or environmental assessment showed that the total weighted scoring opportunities and threats (2.54) was lower than the mean value, which represents the companies and individuals involved in river management Gamasyab appropriate response to external factors Do not show weakness, and good use of the opportunities and deal with threats not yet well. With regard to the issues raised by the strengths, weaknesses, opportunities and threats to internal and external factors stated SO, WO, ST and WT Gamasyab river was proposed to solve the crisis at the end of the plot, or a variety of competitive strategy best proposals to solve the crisis and the proper management of the river was Gamasyab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT matrix
  • Gamasyab river
  • Water Crisis
  • management strategies
  • strengths and weaknesses points
- بابااوغلی، محمود، 1392، بررسی اجمالی بحران محیط زیست در ایران حول محور آلودگی هوا و تخریب منابع آب، مجلۀ اقتصادی، شماره‌های 5 و 6، مرداد و شهریور 1392: 72-59.
2- سلطانی، کیوان؛ سلیمانی، حدیث ؛ جوادزاده، زهرا، 1393،  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند دما و بارندگی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه) تهران: دومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار.
3- سلطانی، کیوان؛ سلیمانی، حدیث ؛ جوادزاده، زهرا، 1393،  بررسی اثرات ریزگردها بر توسعۀ پایدار با تأکید بر راهکارهای پیشگیری و کنترل آن (مطالعۀ موردی: شهر اهواز) تهران: دومین همایش ملی مهندسی مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، دانشگاه شهید بهشتی.
4- وضعیت بارشی استان در سال زراعی جاری؛ وضعیت بارشی استان در سال جاری (01/07/92 لغایت 02/04/93) و مقایسۀ آن با سال‌های قبل، 1393، ادارۀ کل هواشناسی استان البرز.
5- A model for southern mediterranean research institute self-assessment: A SWOT analysis-based approach to promote capacity building at Theodor Bilharz Research Institute in Cairo (Egypt). Davide Ghinolfi, Hanan G . El Baz , Elio Borgonovi, Amr Radwan, Ola Laurence, Hanan. Sayed, Paolo De Simone, Moaz Abdelwadoud, Alessandro Stefani, Sanaa. Botros, Franco Filipponi. s.l. : Arab Journal of Gastroenterology, 2014.
6- Decentralization in health services and its impacts: SWOT Decentralization in health services and its impacts: SWOT. Fadime Cinar, Erol Eren, Hatun Mendes. s.l. : Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, Vols. 99 (2013) 711 – 718.
7-  Determining pros and cons of franchising by using swot analysis. Menekse Salar, Orkide Salar. s.l. :Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, Vols. 122 (2014) 515 – 519.
8- EPA ,United States Environmental Protection Agency, (2010), “Green Infrastructure Case Studies: Municipal Policies for Managing Stormwater with Green Infrastructure”, EPA-841-F-10-004 , August 2010 , EPA Office of Wetlands, Oceans and Watersheds.
9- Perspective on the use of green Infrastructure for Stormwater Management in Cleveland and Milwaukee. Keeley, M., Koburger, A., Dolowitz, D., Medearis, D., Nickel, D., Shuster, W. Business Media New York : Springer Science, , Environmental Managem, 2013, Vols. DOI 10.1007/s00267-013-0032-x.
10- Process, form and change in dryland rivers: a review of recent research. Tooth, Stephen. s.l. : Earth-Science Reviews , Vols. 51 (2000) 67–107.