نویسنده = ������������������ ������������
تعیین دبی زیست‌محیطی بومی سفیدرود

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 753-762

10.22059/ije.2018.240350.711

فاطمه فتاح‌پور؛ کیومرث ابراهیمی؛ سوگند بیات


ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه کارون بر اساس شاخص کیفیت آب و استفاده از GIS

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 225-235

10.22059/ije.2017.60905

مجتبی مروج؛ ایمان کریمی راد؛ کیومرث ابراهیمی