نویسنده = ���������������� ��������
مطالعۀ پتانسیل جذب فلزات سنگین به‌وسیلۀ گیاهان آبزی در رودخانۀ دز

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-140

10.22059/ije.2016.59196

لاله رومیانی؛ رضا جلیل زاده ینگجه