نویسنده = ���������� ��������
مطالعۀ اثر تغییرات بارش بر میزان آبدهی رودخانۀ درکه طی سال‏های 1368‌ـ 1391

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-476

10.22059/ije.2016.60049

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ