نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل توزیع مکانی آب معادل برف در حوضه‌های آذربایجانغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.353231.1706

کامران یوسفی؛ مهرنگ دوستی رضایی؛ جمال احمدآلی