نویسنده = �������������� ������������
ارزیابی کیفی رودخانۀ گرگان‌رود با استفاده از شاخص NSFWQI در منطقۀ شهری گنبدکاووس

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 373-382

10.22059/ije.2020.296008.1276

سولماز قاضیانی؛ علی حشمت‌پور؛ معصومه فراستی؛ فرامرز رستمی