نویسنده = ���������������� ������
ارزیابی جریان زیست‌‌محیطی رودخانه هررود لرستان با استفاده از روش‌های هیدرولوژیکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 431-445

10.22059/ije.2021.320387.1479

حسین یوسفی؛ بابک شاهی نژاد؛ علی کاکاوند؛ مریم میر بیک سبزواری؛ سیده حدیث شاهرخی