کلیدواژه‌ها = آبخیز ارازکوسه
کارایی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه‌سازی فرایند بارش‌ـ رواناب در آبخیزهای بالادست شهر گنبد

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 355-377

10.22059/ije.2023.359860.1734

شهناز میرزایی؛ امیر سعدالدین؛ عبدالرضا بهره مند؛ مجید اونق؛ رئوف مصطفی‌زاده