بررسی روش‌های نوین احیاء چاه‌های آب به منظور استفاده عملیاتی در کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

3 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان، خرم‏ آباد

چکیده

یکی از معضلات چاه‏ها پس از بهره‌برداری طولانی‌مدت از آنها، ایجاد رسوبات روی لولۀ جدار یا شیارهای گراول پشت لوله است. این رسوبات به‌رغم وجود آب در بستر آبخوان، از نفوذ آب به درون چاه جلوگیری می‌کند و بنابراین میزان آبدهی چاه را به‌شدت کاهش می‏دهد. احیای چاه‏ها حذف رسوبات ایجاد‌شده در لولۀ جدار است. از گذشته روش‏هایی برای احیای چاه‏ها وجود داشته است، ولی امروزه با گسترش علم، تکنولوژی‏های جدیدی توسعه یافته است که راندمان بهتری دارد و موجب آسیب کمتری به سفرۀ آب زیرزمینی و محیط زیست می‏‌شود. در این پژوهش ابتدا روش‏های نوین احیای چاه‏ها بررسی می‌شود. سپس معیارهایی برای تشخیص مؤثربودن هر یک از روش‏ها برای اجرا در کشور پیشنهاد می‌شود. در ادامه روش‏های مؤثر شوک سیال و جت آب به‌دلیل بازدهی زیاد و صرف زمان و هزینۀ کمتر، به‌عنوان روش‏های مناسب برای استفاده در کشور انتخاب و توصیه شده‏اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating modern methods of water wells rehabilitation for use in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Hadi 1
  • Hamed Rahimi Sharbaf 2
  • Ali Tahmasbi 3
1 Assistant Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Rural Water and Wastewater Company of Lorestan Province
چکیده [English]

One of the problems associated with long term use of wells is creation of deposits on well screen or gravel packs. The deposits, despite the presence of water in the context of the aquifer, prevent the penetration of water into the well. As a result, it greatly reduces the amount of water production of the well. Rehabilitation of wells is characterized by removing the deposits from the front and back of the well screen. So far, there have been some methods of well rehabilitation, nowadays, however, with the development of technology, more efficient methods have been developed causing less damage to the aquifer and the environment. In this study, new methods of well rehabilitation are investigated for implementation in Iran. A criterion for determining the efficiency of the methods is proposed. The method of air shock in combination to water jet is estimated to be more efficient with less time and cost consumption for implementation in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well rehabilitation
  • design
  • well development
  • air shock
  • water jet
منابع
[1] Mansuy N. Water Well Rehabilitation – A Comprehensive Guide to Understanding Problems and Solutions. 4th ed. Florida: CRC Press - Lewis Publishers; 1999.
[2] Sonic Umwelttechnik GmbH. Well Rehabilitation with high-energetic Ultrasound. Sonic Information No. E1-09. 2014.
[3] Driscoll F G. Groundwater and Wells. 2nd ed. Minnesota: Johnson Screens; 1986.
[4] Thullner M, Van Cappellen P, Reginer P. Modeling the impact of microbial activity on redox dynamics in porus media. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2005; 69(21):5005-5019.
[5] Mansuy N, Miller G P. Preventive Well Maintenance Reduces Costs. Subsurface Technologies Inc.2014.
[6] Petrauskas A. Increasing the efficiency of water well regeneration with ultrasound by using acoustic transducers consisting of elements in flexural vibration. 2009; 64(3):1392-2114.
[7] Frac-Packer. Accessed on 2000. http://www.flatwaterfleet.com/html/frac_packers.html.
[8] Common well problems and basic rehabilitation approaches. Accessed on 18 July 2014. http://www.agr.gc.ca/eng/science-and-innovation/agricultural-practices/water/wells-and-groundwater/water-wells/well-rehabilitation/?id=1371571333366.
[9] Smith S A. Recent innovations in well rehabilitation. Accessed on April 1994. http://www.groundwaterscience.com/resources/tech-article-library/94-recent-innovations-in-well-rehabilitation.html.
[10] Reece R. Water well rehabilition technologies and well asset management. Utility Service Group; 2014.
[11] AQUA FREED & AQUA GARD Case Studies. Accessed on Jun 2013. http://www.subsurfacetech.com/aqua-freed-case-studies.
[12] Save thousands by jetting your well and not re-drilling. Accessed on 2000. http://www.mrbillspump.com/residential_and_commercial_water_well_jetting.php.
[13] Developing and rehabilitating well screens in sand and gravel wells. Accessed on 2000. http://www.flatwaterfleet.com/html/jetting_tool.html.
[14] Hydro fracturing. Accessed on 2009. www.highyieldwater.com/3.html.
[15] Say goodbye to low-yielding wells with hydro-fracturing. Accessed on 2000. http://foglepump.com/hydro-fracting/2450777.
[16] Well Rehabilitation with high-energetic Ultrasound. Sonic Umwelttecchnik. SONIC Information No. E1-09. 2009, Accessed on April 2017. www.sonic-umwelttechnik.de.
[17] Results from practical application. Sonic Umwelttecchnik. SONIC Information No.E3. 2009. Accessed on April 2017. www.sonic-umwelttechnik.de.
[18] Gipsou T C. Method and apparatus for downhole oil well production stimulation. 1994; US Patent No. 5297631.
[19] Jansen J R, Taylor R W, Frazier W C. Method for improved water well production, 1996; US Patent No. 5579845.
[20] Bi-Product – Residuals – Explosives Free. Water Well Solutions. 2012. Accessed on April 2017. http://www.wwssg.com
[21] Mefford B, Hanna L J. Model tests of air burst and hydraulic back-flush cleaning efficiency for a cook cylindrical screen. Model Test Summary Report. 1997.
[22] Air impulse rehabilitiation results by project. Municipal Well & Pump. 2011. Accessed on April 2017. www.municipalwellandpump.co