بررسی سیل استان خوزستان طی سال آبی 1397-1398 و ارائۀ راه‌کارهای کنترل و مدیریت آن در آینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سازه‎های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد گروه سازه‏ های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد گروه سازه‏ های آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

با توجه به وقوع سیلاب ویرانگر استان خوزستان در سال جاری، بررسی و ریشه‏یابی جوانب مختلف آن اهمیت زیادی دارد. این سیل در پی بارندگی شدید، گسترده و هم‏زمان در حوضه‏ها به وجود آمد و طبق گزارش‌ها، حداقل از ده روز قبل از وقوع، قابل پیش‏بینی بود. سیل یادشده موجب آب‌گرفتگی وسیع شهرها، روستاها، راه‌ها، راه‏آهن و اراضی کشاورزی و خسارت زیادی به تمامی بخش‏ها شامل نفت و انرژی، حمل‏ونقل و بازرگانی و صنعت و کشاورزی شد. پس از بررسی جوانب مختلف سیل استان خوزستان در سال جاری، مشخص شد که مشکل اصلی در تشدید آن، عدم اعتماد و اطمینان دست‏اندرکاران مدیریت سیل به پیش‏بینی‏ها و نتایج شبیه‏سازی‏های مربوط به آن در اجرای به‌موقع اقدامات کنترل سیل و نیز استفاده از کلیۀ قابلیت‏ها و ظرفیت‏های مخازن سدها برای کنترل و تعدیل سیل بود. بنابراین، تشکیل یک سامانۀ جامع فراقوه‏ای نظام‏نامۀ مدیریت و کنترل سیل، توجه لازم به اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری، توجه به اصول مهندسی رودخانه‌زیستی، وضع قوانینی جدی برای رعایت حد و حریم بستر و در صورت لزوم، بازنگری در قانون مربوطه به منظور افزایش حدود، بازنگری و طراحی اصولی سازه‏های تقاطعی، بازسازی و احیای هر چه بیشتر مسیل‏ها و تالاب‏های طبیعی و رفع تعدی و تجاوزها به آنها، کسب اطلاعات کافی و شناسایی جامع منطقه، افزایش ظرفیت ذخیرۀ سدها و جلوگیری از کاهش ظرفیت ذخیرۀ مخازن، مدیریت و کنترل دقیق‏تر حوضه‏های دارای تعدد سد، تعبیه سامانه‏های هشدار سیل در نواحی سیل‏خیز و انجام اقدامات سازه‏ای اصولی از ضروری‏ترین اقدامات برای پیشگیری، بهبود مدیریت و کنترل این بلای طبیعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Survey of Khuzestan Province in 97-98 and Providing Solutions for its Control and Management in the Future

نویسندگان [English]

  • Yousef Rajabizadeh 1
  • Seyed Ali Ayyoubzadeh 2
  • Mahdi Ghomeshi 3
1 M.Sc Student of Hydraulic Structures Department, Tarbiat Modares University, Tehra, Iran
2 Professor of Hydraulic Structures Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor of Hydraulic Structures Department, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Considering the occurrence of a devastating flood this year in the Khuzestan province, it is important to study and rotate the various aspects of this flood. The flood was the result of severe, extensive and simultaneous rainfall in the basins, and it was predicted to be at least 10 days before the incident. The floods have caused extensive waterlogging of cities, villages, roads, railways and agricultural lands, and long-term damage to all sectors, including oil and energy, transportation and commerce, and industry and agriculture. After reviewing the different aspects of the floods, it was found that the main problem in the flood intensification was the lack confidence of the flood management authorities in the predictions and results of the simulations related to the floods and the use of all capacities of the reservoirs to control this phenomenon. So establishment of an overarching comprehensive flood management and control system, attention to watershed management and aquaculture, attention to the principles of bio-river engineering, establishing strict rules for compliance with the boundary of the river bed and, if necessary, reviewing the relevant law to increase the limits, principal review and design of intersecting structures, rehabilitation of watercourses and eliminating violations against them, getting enough information and comprehensive area identification, increasing the capacity of dams and preventing storage capacity reduction, more precise management and control of basins with multiple dams, embedding flood alert systems in flood plain areas and performing basic measures is one of the most urgent undertakings to prevent, improve and control this natural disaster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Flood damage
  • Flood Management
  • Preventive measures
[1]. Ardestani M. and Golestaneh M. Investigating the River Flood Properties and its Role in Flood Management (Case Study: Korkanloo Stream). 3th Conference on Iran Water Resources Management. Faculty of Civil Engineering. Tabriz University; 2008. [Persian]
[2]. Asghari moghadam, M. City Natural Geography, City Hydrology and Flood, Masei Publishers, Tehran; 1999. [Persian]
 
[3]. Yamani M., Moradi A. and Rahimi Harabadi S. Determination of flood privacy and its role in the sustainability of residential development (Case study: Tootshami River). Journal of Geography and Environmental Sustainability. 2013; 3(9): 1-10. [Persian]
[4]. Moayeri M. and Entezari M. Floods and review floods in province of Esfahan. Journal of Geographic perspective. 2008; 3(6): 110-124. [Persian]
[5]. Bambaeichi S., Banihashemi M. and Monem M. Types of floods due to dam failure and Crisis Management Operational Program in Golestan Province. 2th National Conference on Flood Management and Engineering with Urban Flood Approach. Tehran; 2014. [Persian]
[6]. Report on the investigation and analysis of flood events in Farvardin of 1398, Researches Center of the Islamic Consultative Assembly; 2019. [Persian]
 
[7]. Flood Investigation Report Farvardin 1398 (Housing and Urban Development), Researches Center of the Islamic Consultative Assembly; 2019. [Persian]
[8]. Farraday RV. and Charlton, FG. Hydraulic factors in bridge design. Report No. IT 180, Pp. 4-5, Hydraulics Research Station, Wallingford; 1978.
[9]. George AB. Devon floods and Watereays of bridges. Part2: 125-134. Proc. Instn Civ. Engrs; 1982.
[10]. Fadaei fard, M. and Salavi tabar. Flood warning systems and flood management, 4th Conference on Dam Construction, Tehran; 2001. [Persian]
[11]. Ebrahimi gajouti, T., Zarban haghighi, A. and Abdi ghazi jahani, A. Investigating the effect of vegetation density on preventing damaging effects of flood, 2th International Conference on Integrated Natural Disaster Management, Tehran; 2007. [Persian]