دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 849-1119 
تخمین ضریب پخش عرضی در انتقال آلودگی در رودخانه‌های عریض با استفاده از محاسبات تکاملی

صفحه 901-912

10.22059/ije.2019.281787.1113

اسما براهویی‌نژاد؛ علیرضا قائمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ محسن دهقانی درمیان


رد ‏پای آب‏ آبی در برق تولیدی از نیروگاه‌های برق‌آبی ایران

صفحه 913-919

10.22059/ije.2019.281737.1112

محمدرضا گلابی؛ فریدون رادمنش؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ محمدحسین نیک‌سخن


ارزیابی شاخص راندمان ذخیرۀ آب در ایران و عراق در تجارت آب مجازی با ترکیه

صفحه 1015-1027

10.22059/ije.2019.285760.1164

نرگس خاتون دولت‌آبادی؛ محمدابراهیم بنی حبیب؛ عباس روزبهانی؛ اونر چتین


ارزیابی و پهنه‌بندی وقوع مخاطرۀ سیلاب در پارک ملی گلستان

صفحه 1055-1068

10.22059/ije.2019.285430.1163

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی


مدیریت منابع آب محصولات زراعی استان قم با استفاده از مفهوم رد ‏پای آب

صفحه 1109-1119

10.22059/ije.2020.288176.1202

طیبه خلیلی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ هادی رمضانی اعتدالی