نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-173

10.22059/ije.2015.56146

محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی


اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 99-110

10.22059/ije.2014.53546

صالح یوسفی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالرسول تلوری؛ مهدی وفاخواه