نویسنده = فاطمه دایی چینی
اثرات احداث سد بر شاخص‌های تغییرات هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیز گرگانرود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 185-198

10.22059/ije.2022.331812.1561

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی


برآورد شاخص‏ های جریان محیط‏ زیستی در پایین ‏دست سدهای گلستان و وشمگیر

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 677-690

10.22059/ije.2021.323202.1500

فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی؛ مصطفی ذبیحی سیلابی