نویسنده = �������������� ����������
معرفی یک روش کاربردی در تدقیق سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی در جداول تامین و مصرف فیزیکی حسابداری آب در مقیاس شبکه آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22059/ije.2023.356411.1717

فرهاد بهزادی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


تعیین تأثیر تغییر اقلیم بر خشک سالی آب زیرزمینی با استفاده از برونداد مدل‌های CMIP6 (مطالعۀ موردی: دشت شهرکرد)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 419-436

10.22059/ije.2022.342077.1633

فرهاد بهزادی؛ سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی